Dr. Max Sp. z o.o. - logo

Praca na godziny

Wynagrodzenie do ustalenia
Farmaceuta ikona

Kategoria: Farmaceuta

Rok utworzenia firmy:

2005

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

Dodatkowe godziny w Dr.Max

Apteki uczestniczące w sieci franczyzowej Dr.Max oferują możliwość dodatkowej pracy w formie umowy zlecenia, tzn. że w ponad 550 lokalizacjach możesz pełnić dorywczo lub regularnie.
Poniżej informacje.

Dla kogo?

Oferta jest skierowana dla Magistrów Farmacji oraz Techników Farmaceutycznych. Wymaganiem jest wykształcenie farmaceutyczne oraz czynne prawo wykonywania zawodu w przypadku Magistra lub ukończony staż w przypadku Technika Farmaceutycznego.

Co należy zrobić?

Aby dołączyć do potencjalnych Zleceniobiorców należy zapisać się poprzez link rekrutacyjny.

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą zarządzane przez spółkę Dr. Max Sp. z o.o. mieszczącą się przy ul. Krzemieniecka 60a, Wrocław. Masz prawo zwrócić się o dostęp do Twoich danych, ich poprawienie, usunięcie czy też ograniczenie przetwarzania. Możesz też złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych oraz przenieść je do innej organizacji. Dodatkowo, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu. Twoje dane będą używane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podawanie informacji wymaganych przez Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. jest konieczne. W pozostałych przypadkach decydujesz, czy chcesz podać swoje dane. Niepodanie niezbędnych danych może uniemożliwić przeprowadzenie rekrutacji. Zarządzający używa twoich obowiązkowych danych zgodnie z prawem, a dodatkowe dane przetwarza na podstawie Twojej zgody. Twoje dane będą u nas do momentu zakończenia rekrutacji oraz przez czas pozwalający na dochodzenie roszczeń. Jeżeli zgodzisz się, możemy przechować Twoje dane na potrzeby przyszłych rekrutacji, do momentu wycofania zgody. Możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych w każdym momencie. Dane mogą być przekazywane firmie MED JOBS ONLY Sp. z o.o. (pracamedyka.pl) oraz innym firmom współpracującym w ramach procesu rekrutacji.