Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. - logo

Kierownik rejestracji

Umowa o pracę
6000 PLN
Pracownik administracyjny ikona

Kategoria: Pracownik administracyjny

Rok utworzenia firmy:

2001

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

Zatrudnimy kierownika rejestracji odpowiedzialnego za efektywną organizację pracy działu rejestrowania i ewidencjonowania wizyt

Zakres obowiązków:

  • Kierowanie pracami rejestracji, organizacja i tworzenie harmonogramów, współpraca i raportowanie do dyrekcji Centrum Medycznego WUM, inne zgodne z zakresem pracy działu rejestracji

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą zarządzane przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. mieszczące się przy ul. Jana Nielubowicza 5 Warszawa. Masz prawo zwrócić się o dostęp do Twoich danych, ich poprawienie, usunięcie czy też ograniczenie przetwarzania. Możesz też złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych oraz przenieść je do innej organizacji. Dodatkowo, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu. Twoje dane będą używane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podawanie informacji wymaganych przez Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. jest konieczne. W pozostałych przypadkach decydujesz, czy chcesz podać swoje dane. Niepodanie niezbędnych danych może uniemożliwić przeprowadzenie rekrutacji. Zarządzający używa twoich obowiązkowych danych zgodnie z prawem, a dodatkowe dane przetwarza na podstawie Twojej zgody. Twoje dane będą u nas do momentu zakończenia rekrutacji oraz przez czas pozwalający na dochodzenie roszczeń. Jeżeli zgodzisz się, możemy przechować Twoje dane na potrzeby przyszłych rekrutacji, do momentu wycofania zgody. Możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych w każdym momencie. Dane mogą być przekazywane firmie MED JOBS ONLY Sp. z o.o. (pracamedyka.pl) oraz innym firmom współpracującym w ramach procesu rekrutacji.