NZOZ Sokrates - logo

NZOZ Sokrates

  • al. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków

Numer identyfikacji podatkowej:

5241867329

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Domowy ośrodek hospicyjny Sokrates zapewnia wszechstronną opiekę nad pacjentem i jego rodziną. Obejmuje to nie tylko aspekty medyczne choroby, ale także kwestie socjalne, psychologiczne i egzystencjalne. Opieka jest świadczona na bieżąco. Zgodnie z umową z NFZ, lekarz odwiedza pacjenta co najmniej dwa razy w miesiącu, a pielęgniarka co najmniej dwa razy w tygodniu. W razie potrzeby możliwe są także wizyty psychologa i fizjoterapeuty. Nasz zespół edukuje i wspiera rodzinę pacjenta w zakresie jego opieki.